Regulamin korzystania z Serwisu i dokonywania zamówień w Serwisie

1. Serwis działający pod domenami www.frontosfera.pl oraz www.frontyznadrukiem.pl służy możliwości zamawiania frontów i innych elementów meblowych produkowanych na wymiar, pod zamówienie Kupującego.

2. Niniejszy Regulamin, określający prawa i obowiązki podmiotów świadczących i korzystających z usług za pośrednictwem Serwisu, dostępny jest pod adresem www.frontosfera.pl/regulamin. W przypadku dokonania zmian Regulaminu, użytkownicy zostaną poinformowani o nowej treści Regulaminu poprzez publikację go na stronie internetowej pod powyżej wskazanym adresem.

3. Właścicielem Serwisu oraz administratorem danych jest Katarzyna Antończyk, zamieszkała pod adresem 80-392 Gdańsk, ul. Szczecińska 2b/9.

4. Złożenie zamówienia produkcji frontów następuje w momencie wpłaty zaliczki w wysokości 50% całości zamówienia brutto, zawierającego cenę wraz z dostawą. Po wpłacie zaliczki przez 72 godziny możesz zrezygnować z zamówienia bez ponoszenia kosztów, a Frontosfera.pl zwraca Ci na konto całą wpłaconą przez Ciebie kwotę. Po tym czasie Frontosfera.pl pobiera opłatę za zużyte i pocięte materiały, w kwocie nie mniejszej jednak niż 100zł brutto za
każdy rozpoczęty dzień od dnia złożeniu zamówienia.

5. W przypadku zmian w zamówieniu zgłoszonych po 72 godzinach, za zmiany będziemy pobierać Opłatę Za Zmianę Zamówienia o wysokości minimum 200 zł, w zależności od złożoności zmian. Po rozpoczęciu cięcia materiałów na fronty nie ma możliwości zmiany zamówienia.

6. Realizacja zamówienia może trwać do 12 tygodni. Po tym czasie przysługuje Ci obniżka ceny zamówionych mebli według odsetek ustawowych.

7. Pamiętaj o tym, że kupujesz meble z naturalnego drewna. Jego wadą nie są odstępstwa kolorystyczne, sęki, faktura drewna i jego naturalna nieregularność.

8. Nasze produkty objęte są Gwarancją. O jej warunkach przeczytasz na stronie www.frontosfera.pl/gwarancja

9. W razie niezgodności towaru z umową masz prawo do reklamacji. Zastrzeżenia ilościowe i jakościowe dostarczonego towaru zgłoś oraz wady, które pojawią się w trakcie użytkowania, masz obowiązek zgłosić w ciągu 2 miesięcy od dnia ich powstania.

10. W przypadku wady mebla, zgłoś problem mailowo na biuro@frontosfera.pl, lub pocztą na adres firmy znajdujący się poniżej, Twoje zgłoszenie powinno zawierać:
– Numer zamówienia
– Twoje dane z zamówienia wraz z numerem telefonu, adresem e-mail oraz
miejscem przechowywania mebli
– Opis wady
– Datę stwierdzenia wady
– Zdjęcia wady
– Zdjęcia pomieszczenia, w którym znajdował się mebel

11. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni dokonamy jednej z
poniższych czynności:
– uznamy zgłoszoną przez Ciebie reklamację
– pisemnie odrzucimy reklamację

10. W przypadku gdy uznamy reklamację bezpłatnie wymienimy mebel na nowy. Gwarancja nie ulega przedłużeniu z dniem wymiany mebla.

11. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Polskiego Kodeksu Cywilnego. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności z umową opisane w ustawie z dnia 27.07.2002r. „o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu Cywilnego” Dziennik Ustaw nr 141 z dnia 05.09.2002 poz. 1176.

12. W przypadku zgodności towaru z umową nie przysługuje Ci prawo zwrotu. Zwrot produktów zamówionych do produkcji przez stronę Frontosfera.pl nie jest możliwy zgodnie z art. 38 ustawy o Prawach Konsumenta:

Art. 38. § 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
(źródło:http://ezakupy.uokik.gov.pl/faq/kiedy-nie-mozna-odstapic-od-umowyzawartej-na-odleglosc/)

13. Nie odpowiadamy za wady powstałe przy montażu – montuj ostrożnie! Nie załączamy do swoich produktów instrukcji montażu.

14. Aby Serwis działał u Ciebie poprawnie, powinieneś mieć włączoną obsługę javascript, zainstalowany najnowszy plugin Adobe Flash Player oraz jedną przeglądarek internetowych InternetExplorer 9, Mozilla Firefox3.5, Google Chrome, Opera 10 (lub nowsze).

15. Pamiętaj, że nazwa naszego Serwisu, a także cała jego zawartość (treści, kompozycje, grafika, zdjęcia, znaki towarowe) i baza danych podlegają ochronie prawnej.

16. Mamy obowiązek Cię ponadto poinformować, że podobnie jak inne serwisy umożliwiające zamówienie produktów, gromadzimy dotyczące Ciebie informacje (dane osobowe), które przetwarzamy w celach prawidłowego świadczenia usług, a także w celach operacyjnych i statystycznych oraz gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Frontosfera.pl. Więcej informacji o tym, co robimy z danymi od Ciebie znajdziesz pod adresem: www.frontosfera.pl/polityka-prywatnosci

17. Możemy wyświetlać w Serwisie reklamy. W przypadku korzystania przez reklamodawców z technologii typu pliki Cookie czy sygnalizatory www, w chwili wyświetlenia reklamy na Twoim komputerze do reklamodawców trafią informacje zawierające Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz, ewentualnie informację o zainstalowaniu dodatku Flash.

18. Zastrzegamy sobie prawo wysyłania do Ciebie, pod wskazany przez Ciebie adres e-mail, informacji systemowych i innych wiadomości od Frontosfera.pl lub jego następcy. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania e-maili

19. Frontosfera.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z awarii, siły wyższej bądź przerw technicznych niezbędnych ze względu na dokonywanie zmian i ulepszeń w systemie.

20. Pamiętaj! Korzystając z naszego Serwisu i dokonując zamówienia zadeklarowałeś, że:
– z rozmysłem i dobrowolnie zaakceptowałeś nasz Regulamin,
– zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych udostępnionych nam w ramach korzystania przez Ciebie z Serwisu w celu prawidłowego świadczenia przez nas usługi realizacji zamówienia, a także w celach operacyjnych i statystycznych oraz gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Frontosfera.pl

21. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uruchomienia Serwisu, tj. z dniem 31 marca 2016 r. i obowiązuje na czas nieokreślony.

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

23. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.)